Verslag


Team WOEF wint 1e challenge Psychiatrie van de Toekomst tijdens Voorjaarscongres van NVvP


Op 3 april startten negen teams aan de challenge Psychiatrie van de Toekomst tijdens het Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Dit jaarlijkse congres wordt bezocht door zo’n 3.000 leden en professionals. De organisatie had een sfeervolle ruimte gecreëerd op de congresvloer van het MECC in Maastricht.

Deelnemers kwamen vanuit alle hoeken van Nederland en gaven bij hun aanmelding vaak blijk van een sterke drive om mee te helpen de uitdagingen te tackelen. Deze betrokkenheid en passie zag je in alle teams terug. Naast professionals waren de meeste deelnemers afkomstig uit studierichtingen als Geneeskunde, Social Work, Business Innovation, Mental Healh, ICT en Toegepaste Gerontologie. De reisafstand was voor velen geen belemmering, enkelen maakten gebruik van de gratis overnachting die we met studievereniging MSV Sante hadden ingeregeld.  


Waarom deze challenge?
De sector staat voor serieuze uitdagingen en zal andere wegen moeten begaan om ontwikkelingen als vergrijzing, langer thuis wonen en groeiende behoefte aan personeel te ondervangen.
De invloed van deze ontwikkelingen zijn voor de challenge vertaald naar drie vraagstukken zoals:
Hoe kunnen professionals in de sector slimmer en beter met elkaar samenwerken? Hoe kunnen gebruiker en behandelaar meervoudig medicijngebruik beter beheersen? En op welke wijze kan het  clientencontact middels technologie de ondercapaciteit opvangen en de dienstverlening verbeteren.

Ondersteund door het team van New Business Creators en experts uit de sector doorliepen de negen teams een uitgekiend proces. Na onderzoek te hebben gedaan naar de opdracht, bedachten de teamleden diverse ideeën. Marga Huijbregts en Petra Driessen begeleiden dit creatieve proces.
Na een luxe pizzasessie met salades startte ’s avonds de fase van solution modeling met als doel om het idee concreter te maken door het af te stemmen op doelgroepen, de waardenpropositie te bepalen en de onderliggende technologieën te benoemen. De analyses en het solution model werden vastgelegd in een verslag.

Na een nacht flink doorwerken en korte rustmomenten bereidden de teams op dag twee de presentatie aan de jury voor. En dat was geen sinecure. Elk team kreeg bezoek van Didi van Rhebergen (initiatiefnemen challenge en Oudere Psychiater) en Tom Broens (Head Bachelor Medische Informatiekunde, Amsterdam UMC) voor een prejurering, gevolg door centrale presentaties aan dezelfde juryleden aangevuld met Prof. Dr. Floortje Scheepers (Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg, UMC Utrecht) en Cornelie Egelie (Ervaringsdeskundige). Gezamenlijk bepaalden zij de drie finalisten. Deze drie teams presenteerden tijdens de zogenaamde Posterborrel zich aan het publiek. Het publiek bracht haar stem uit en bepaalden daarmee welke team op de eerste, tweede of derde plaats eindigden.

And the winners are………………………….
Team WOEF (7, met Saskia, Jonathan en Luuk) wist het publiek het meest te overtuigen. Zij bedachten een slimme, maar eenvoudige cardreader waarmee de oudere client enerzijds de controle heeft over het medicijngebruik en anderzijds de behandelaars de mogelijkheid geeft om op afstand mee te kijken en de juiste beslissingen te nemen.  Zij mochten het prijzengeld van € 1.000,- in ontvangst nemen. 


De tweede plaats ging naar team E-tegretad (6, Noor, Miriam en Marijn). De challenge Clientencontact bracht hen op het idee om het weinige gebruik van E-Health toepassingen om te buigen door een servicemodel aan te bieden. Afnemers en gebruikers van deze E-Health toepassingen worden structureel ondersteund met implementatie, training en coaching.
Team Medimed (4, Annabel, Machteld en Patrick) bedachten een oplossing waarbij de netwerkzorg van onderuit vormgegeven werd. Jongeren worden verleid om hun eigen gezondheids- en welzijnsnetwerk digitaal in kaart te brengen. Ouderen bepalen welk zorgprofessionals toegang krijgen tot hun EPD. Deze netwerkvorming vergroot de slagkracht en het dienstverleningsniveau.
Team E-tegrated en Medimed ontvingen beide een prijzencheque van € 500,–.

Foto: www.by-pauluz.nl

De beloning voor de finalisten bestond verder uit toegang tot het feest van het Voorjaarscongres en een hotelovernachting op donderdagavond. De bekendmaking van de publiekstemming en de prijsuitreiking stond immers gepland op vrijdagochtend tijdens de plenaire sessies in het Auditorium.
Een zaal met veel publiek. En het applaus was groots voor de winnende teams en alle andere deelnemers. De challenge vormde daarmee een succesvolle verrijking van het voorjaarscongres Psychiatrie van de Toekomst van de NVvP.